Wat de liefde betreft, afstand versterkt de liefde. Wanneer twee mensen die verliefd zijn op elkaar gescheiden worden, dan verlangen zij er sterker naar om herenigd te worden. Hun liefde en het verlangen om weer samen te zijn groeit in hun zielen. Als ik aan onze relatie met de Schepper denk, dan zie ik dezelfde soort liefde. Wij verlangen ernaar om bij de Schepper te zijn en er wordt gezegd, dat de Schepper een nog grotere wens heeft om bij ons te zijn. In moeilijke tijden en bij tegenslagen kunnen we vaak een grote afstand tot het Licht voelen. Dat zijn de tijden waarin wij een groter verlangen naar vereniging ontwikkelen. Dit verlangen om ons weer te verenigen met de Schepper is onze levensreis. Net zoals bij twee verliefde mensen die van elkaar gescheiden zijn. Zij besteden elk moment eraan om weer samen te zijn en zij zoeken een weg terug naar elkaar. Deze week bereiden wij ons lichaam en onze geest voor om ons weer volledig met de Schepper te verbinden. We bereiden ons voor om weer deel uit te maken van de grootste liefde aller tijden – de liefde tussen onze zielen en de Kracht van het Licht van God.

De portie van deze week is Terumah. De Israëlieten bevinden zich op een nieuwe spirituele weg en zijn door een proces van spiritueel ontwaken gegaan. Nadat zij de slavernij van Egypte hadden verlaten, begonnen zij een persoonlijke relatie met de Schepper te ontwikkelen. Mozes bereidt hen voor om de volgende stap in dit proces te zetten. Een grote hoeveelheid Licht staat op het punt geopenbaard te worden. De Schepper informeert Mozes dat de tijd rijpt is te beginnen om een verblijfplaats te maken voor het Licht dat op het punt staat binnen te komen. De Israëlieten beginnen de verblijfplaats te bouwen die bekend staat als Tabernakel. Het zal alle informatie en energie huisvesten die de Israëlieten ontvingen sinds hun vertrek uit Egypte. De Israëlieten gaan door zich in te zetten om het nodige te doen voor de vereniging. Daarom wordt er gezegd, dat de portie Terumah vaak mensen helpt om liefde en een huwelijk te vinden. Als wij ernaar verlangen, kunnen wij ook de spirituele weg gaan en ons verbinden met de Schepper. Deze week kan het zijn dat we meer zin in studie hebben, meer willen mediteren en meer verbinding willen maken. Het kan zijn dat het verlangen in ons opstijgt als een krachtige zon. We voelen dat het gebeurt ter voorbereiding en hereniging. Om zegeningen in hun levens te manifesteren, ontdekten de Israëlieten dat het nodig is om een vat, een verblijfplaats te creëren. Geen oceaan of meer kan bestaan zonder dat de aarde in een opening voorziet om te kunnen bestaan. Wanneer wij open staan om dichter bij de Schepper te komen, een pad te gaan dat meer zegeningen en geluk in ons leven brengt, dan zal het ons helpen om een plek te creëren waar dit Licht naar binnen kan komen.

Misschien vragen we ons af, wat is ons Tabernakel? Wat is onze verblijfplaats? Wat bouwen wij? Ons tabernakel is gewoon verlangen. Het verlangen om bij de Schepper te zijn creëert de plaats die wij nodig hebben Hem in onze harten te huisvesten. Het verlangen zorgt ervoor dat het Licht ons leven binnenkomt. Terwijl de Israëlieten iets fysieks moesten bouwen, kunnen wij als wij ervoor open staan een niet-fysieke structuur van verlangen in onze harten bouwen. Slechts het eenvoudige verlangen om met de Schepper samen te zijn, zal ervoor zorgen dat Zijn Licht snel onze harten en geesten binnenkomt.

Een leerlinge vroeg eens aan haar leraar wat haar spirituele pad was. Zij vertelde dat ze op zoek was naar haar volgende stap, maar deze niet kon vinden. Haar leraar vertelde haar dat alleen al het feit dat zij op zoek was naar haar volgende stap, betekent dat zij zich al op het pad bevindt. Op weg zijn om weer verbinding te maken met de Schepper is een ware verdienste. Voor veel mensen heeft deze reis geen prioriteit in hun leven. Vaak waarderen we dingen pas als ze er niet meer zijn. Pas dan wordt onze liefde ervoor wakker en we doen er alles aan om terug te krijgen wat we eens hadden.

Op één punt zijn we een met de Schepper. Voor onze reis naar deze wereld waren we volledig een met het Licht. Onze weg in deze wereld bestaat erin deze eenheid te herstellen. Op deze manier kunnen we beginnen de spirituele reis te zien als een terugkeer naar de grootste relatie die we ooit kenden. Stel je deze week in je meditaties iemand voor waar je van houdt. Misschien je man, vrouw, ouder, vriend, partner. Voel de liefde die jullie voor elkaar hebben. een liefde waarbij jullie allebei bereid zijn elkaar te helpen als dat nodig is. Een liefde van grote zorg en mededogen. Een liefde waarbij je jezelf zonder aarzelen zou opofferen voor de ander. Maak deze liefde nu groter, maak deze zo ruim als de hemel. Maak deze liefde nu de allergrootste die jij je maar kunt voorstellen. Zo groot is de liefde die de Schepper voor jou heeft. De allergrootste liefde bevindt zich in jouw hart. Voel hoe deze zich uitbreidt naar je borst. Adem langzaam diep in en dan uit. De Schepper wil dat jij je weer met Hem verenigt. Voel hoe het verlangen naar vrede, zegeningen, vervulling en nog zoveel meer dat van de Schepper afkomt zich opbouwt. Voel die grote liefde.

Deze week bereiden we ons voor op deze grote liefde. Zodra we de laatste maand van de Zodiak binnen gaan, kunnen we de voltooiing van deze reis verwachten. We kunnen het begin van die tijd voelen wanneer wij en alle bewoners van de aarde ons eindelijk verbinden met de Schepper en alle pijn, verdriet en lijden uitbannen. We hebben de afwezigheid al veel te lang gevoeld. Onze harten verlangen ernaar. Wij zijn klaar ons met deze grote Liefde voor eens en altijd te verenigen.

Het leven is echt mooi.
Karen