Is het niet een fantastisch gevoel wanneer je naar buiten loopt en je ademt frisse lucht in? Als je je longen met zuurstof vult, dan voel je je helder en vol energie. Lucht draagt de energie van het Goddelijke en deelt het met de hele wereld en zijn bewoners zonder te oordelen. Veel tradities hebben het verschillende namen gegeven. Soms wordt het Prana of Chi genoemd, maar het is de levensadem. Deze is overal in overvloed aanwezig. Deze levenskracht maakt geen onderscheid en staat voor ieder mens, dier en elke boom in gelijke mate ter beschikking. Zij kost niets en kent geen einde. deze onzichtbare levensenergie vertegenwoordigt de liefde van de Schepper voor ons en toch zijn er op de een of andere manier steeds momenten waarin we tekort ervaren. Wij herkennen onze overvloed niet, voelen ons leeg of vinden dat iemand anders meer heeft dan wij. Dit soort gedachten zijn echter irreëel. Wanneer donkere wolken de zon bedekken, schijn de zon dan niet meer en voedt zij dan alle levende dingen niet meer? Gevoelens van gebrek zijn net donkere wolken die de waarheid van de oneindige overvloed bedekken. Deze overvloed is voor ieder van ons in dit universum aanwezig. Zoals de onuitputtelijke hoeveelheid lucht die zich verspreidt over de aardbol, zo overvloedig schenkt het universum het Licht van het Goddelijke.
Deze week worden we geconfronteerd met onze illusies. De kosmos helpt ons om voorbij deze donkere wolken te kijken naar het heldere Licht dat op ons staat te wachten. Als we even een moment kunnen stoppen en diep ademhalen, dan zullen we inzien, dat het universum nooit ergens gebrek aan heeft, maar juist het tegenovergestelde, het stroomt over van energie, ideeën, overvloed en het allerbelangrijkste: van oneindige liefde.

Deze week is de portie Korach onze gids en ons tegengif. Korach was de naam van een van de Israëlieten. Zelfs nadat Korach getuige was geweest van de liefde en de wonderen, voelde Korach gebrek en twijfel in zijn leven. Hij vond dat Mozes en Aaron, de leiders die benoemd waren door de Schepper, niet geschikt waren als leiders. Hij wilde de controle hebben. Hij was bang en vertrouwde zijn proces en dat van de Israëlieten niet meer. Korach, samen met andere Israëlieten kwamen in opstand tegen Mozes en Aaron en indirect tegen de Schepper Zelf. Zij voelden de liefde en de bedoeling van de Schepper niet meer. Zij wilden de zaak overnemen in plaats van op de Schepper, Mozes en Aaron te vertrouwen en aan hen de leiding over te laten. De opstand leidde ertoe dat de Schepper Korach en zijn volgelingen vernietigde en zij verdwenen allemaal. Ook al waren Mozes en Aaron boodschappers van de Schepper, Korach en zijn mensen, angstig als zij waren en met een gevoel van te kort te komen, zagen alleen maar negativiteit in hen. De volgende dag beschuldigden de Israëlieten als geheel Mozes en Aaron van moord op Korach en zijn volgelingen. Ook al stond de integriteit van Mozes en Aaron al vast in het verleden, de Schepper gaf de mensen een nieuw teken om de Israëlieten te verzekeren, dat Mozes en Aaron hun echte leiders waren en dat zij op hen konden vertrouwen. De liefde en het plan van de Schepper waren er altijd en werden vaak aan de Israëlieten getoond, maar zij waren soms nog vol angst en twijfels. De liefde van de Schepper was onzichtbaar en zij waren erdoor omringd, maar zij konden er geen contact mee maken. Zij zaten in de donkere wolken van gebrek en angst.

Zoals in elke portie in de Bijbel, lezen we over mensen die duizenden jaren geleden leefden, maar eigenlijk lezen we over onszelf vandaag de dag. Dit is de magie van de Torah. Zij is onze gids en ons levenswater dat ons precies op het juiste moment in de loop van het jaar gegeven wordt om het op te nemen tegen de hemelse krachten. Ook wij twijfelen vaak aan ons proces. Wij zien anderen op posities die wij graag willen, of zij hebben dingen waar wij naar verlangen. Wij vragen ons af of de Schepper ons vergeten is, of dat hij nog wel van ons houdt. Zoals de Israëlieten in de woestijn worden we bang en vergeten wij snel de liefde en het plan van de Schepper. In plaats van “loslaten en God laten” raken wij in paniek, willen we ons er zelf mee bemoeien, willen we manipuleren en de controle hebben. Dit is onze les van deze week en de les van Korach. In ogenblikken en tijden van twijfel en angst is het goed om even te pauzeren, diep adem te halen, ons te herinneren dat de Schepper van ons houdt, het beste met ons voorheeft en een plan heeft. Op momenten dat we op willen geven en de handdoek in de ring willen gooien, kunnen we de connectie met de Goddelijkheid in onszelf weer herstellen en kunnen we opnieuw de overvloed en de liefde voelen die het Universum voor ons in petto heeft.

Ga deze week tijdens je meditaties naar buiten de frisse lucht in – misschien een strand of een mooi weiland – adem diep in. Terwijl je dat doet, laat je angsten, je zorgen en je gemis wegsmelten. Denk eraan dat er in de kosmos geen gebrek is. De Liefde van de Schepper is als de lucht, alomtegenwoordig, altijd zorgend en altijd ondersteunend. Laat de Prana, Chi en Levensadem je longen vullen en je geest tot rust brengen. De lucht is oneindig en de liefde ook. Stress, angst en twijfels verdwijnen en je bent kalm. Geef jezelf toestemming om je vredig te voelen in je hart. Je kent de oneindige liefde die je wezen en de wereld vult.

Zoals de lucht is de Schepper alom en maakt deel uit van alles. Soms hoeven we alleen maar diep adem te halen om onze verbinding te vernieuwen en ons te herinneren, dat de Schepper inderdaad met ons is, altijd.

Karen