Als we geluk hebben, of beter gezegd, als we spiritueel zijn, dan komt er een moment dat we in onze eigen metaforische spiegel kijken en de waarheid weerspiegeld zien. Als we ons ervan bewust worden, dat we voor onszelf verantwoordelijk zijn, dan hebben we niet langer de luxe om anderen de schuld te geven. Dit is de echte definitie van “volwassen worden” en ons bewust worden van onze eigen volwassenheid. In het verleden, wanneer we succes hadden, dan hebben we onszelf gefeliciteerd met ons werk. Als de dingen echter niet zo liepen als we hadden gehoopt, dan keken we om ons heen wie we de schuld konden geven. Uiteindelijk kunnen we niemand anders de schuld geven dan die persoon die naar ons terugkijkt in de spiegel. Als we de verantwoordelijkheid nemen voor ons leven, dan beginnen we te zien, dat wij de kapitein zijn op ons eigen schip. Het leven mag dan niet altijd makkelijk te besturen zijn, maar wij hebben er plezier in om onze eigen ervaringen op te doen.

Deze week biedt de kosmos ons de lessen van zelfrealisatie, zelfbewustzijn en spirituele volwassenheid aan. We zien het goede in ons leven en omarmen onze prestaties. Wij zijn ook bereid de minder gunstige aspecten onder ogen te zien en we hebben de moed om daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Deze week gooien we de gevoelens van slachtoffer zijn weg en nemen zelf het stuur in handen. We horen de roep om autonomie en zelf-vernieuwing. We worden meester over ons lot.

Deze week is onze wegwijzer in de Bijbel de portie Chukat. Voor de Israëlieten gaan de beproevingen deze week door tijdens hun reis door de woestijn naar het Beloofde Land. Er komen echter ook oplossingen. De Schepper helpt hun altijd een manier voor correctie te vinden en de opgelopen schade te herstellen. Chukat bevat het tegengif voor de negativiteit van het oprichten van het Gouden Kalf, wat historisch gezien plaats vindt in deze maand Kreeft. De Israëlieten kozen voor de constructie van het Gouden Kalf om energie af te tappen van een lagere bron dan de Schepper Zelf. Hun keuze om de verbinding te verlagen resulteerde in het verlies van onsterfelijkheid en het ontstaan van de energie van de dood. In de portie van deze week ontvangen wij hiervoor het tegengif en de correctie. Het is een groot geschenk aan ons allen. We worden ondersteund door de energie van continuïteit. Later lezen wij dat de Israëlieten door het land van Edom wilden trekken, maar de leiders van dat land verboden dat. Zij werden gedwongen om Edom heen te trekken, waardoor er meer vertraging en ongemak ontstond. In het verleden waren de Israëlieten getuige geweest van het ene wonder na het andere en leken ze niet in staat zonder hindernissen te reizen. De Israëlieten begonnen zich bewust te worden van het aandeel dat zij zelf hadden in hun moeilijkheden. Zij bezitten een staat van spirituele volwassenheid. Zij begonnen te zien, dat het hun bewustzijn en hun handelingen waren die hun eigen moeilijkheden veroorzaakten. Er kwamen nog meer problemen toen een naburige natie hun aanviel en sommigen van hen gevangen werden genomen. Dit zette hen nog meer aan het denken. Alsof het nog niet genoeg was, begonnen zij tegen Mozes te klagen over hun gebrek aan voedsel en water. Zij wisten dat ze dat beter niet konden doen. Tot overmaat van ramp verschenen er slangen die hen beten en velen werden ziek en stierven. Zij zagen hun vergissing in om te twijfelen aan de Schepper en vroegen snel Mozes om hulp. De Israëlieten die nu een nieuw gevoel van zelfrealisatie en verantwoordelijkheid hadden ontwikkeld, begonnen een nieuwe weg in te slaan. Gedurende het verloop van dit hoofdstuk wonnen ze veel gevechten en zij verkregen land. Gelukkig een goed einde aan dit hoofdstuk en het liep goed af voor de Israëlieten.

Voor de Israëlieten kwam het een na het ander deze week. Is dat in ons leven niet ook zo? Het Boeddhisme leert dat er 10.000 vreugden in het leven kunnen zijn en ook 10.000 smarten. We zijn vaak bereid om ons op de schouder te kloppen voor de vreugden, terwijl we voor de smarten anderen de schuld in de schoenen schuiven. Als we een leven willen leiden met meer vreugde en minder pijn, dan zullen we in de spiegel moeten kijken naar de rol die wij zelf hierin spelen. Alles wat we om ons heen zien, hebben wij gecreëerd, de zegeningen en de uitdagingen. Spirituele volwassenheid is het bewustzijn dat het leven een spiegel is. Als we glimlachen naar de spiegel, dan glimlacht het beeld in de spiegel terug. Andersom geldt ook, als we onze wenkbrauwen fronzen, dan krijgen we dat beeld terug. Wat wij het universum insturen, komt op de een of andere manier bij ons terug. We kunnen gesterkt worden door het weten, dat we de toekomst van onze dromen kunnen creëren door vandaag het juiste zaadje van liefde en menselijke waardigheid te planten. Socrates zei: “een niet onderzocht leven is het niet waard geleefd te worden.” We zitten hier op wat we kunnen noemen de Aarde School om over onszelf te leren, gebieden te vinden die verbeterd moeten worden en het allerbelangrijkste om de Goddelijke Vonk in onszelf te ontwikkelen. Onze missie is om de attributen van liefde, menselijke waardigheid en zorg te ontwikkelen. Wij zijn hier om onze innerlijke kracht te leren kennen om het leven van onze dromen te creëren en de oorzaak te zijn die de chaos van de wereld verwijderd. De Schepper is alleen maar liefde. Als wij in ons leven iets anders dan liefde vinden, dan hebben we dat zelf veroorzaakt. Wij zijn het echter ook zelf die dat kunnen veranderen. Met de kracht van liefde in onze harten, kunnen we altijd het heden en de toekomst te goede veranderen.

Ga tijdens je meditaties deze week terug naar de tijd dat je nog een kind was en voor het eerst een gevoel van vrijheid had. Kun jij je herinneren, dat je voor het eerst alleen fietste? Er was niemand in de buurt om te helpen, jij kon zelf gaan waarheen je wilde. Je was vrij. De wind blies door je haar en het voelde alsof je de hele wereld aankon. Je voelde instinctief, dat je elke uitdaging die op je weg kwam zelf zou moeten aanpakken. Je was enthousiast over je eigen kracht. Herinner je je dat gevoel. Vandaag ben je datzelfde kleine kind dat de wereld voor de eerste keer ervaart. Er komt geen einde aan wat je kunt bereiken en de spirituele kracht kent geen grenzen. Maak die kracht in jezelf wakker om een kanaal te zijn voor het Goddelijke en creëer meer vreugde en geluk voor jezelf. Jij bent meester over je leven en meester over je bestemming. Het leven is een leeg doek en we kunnen er alles wat we maar willen op schilderen. Als jij je dagen kleurt met de liefde van vriendelijkheid, dan zal het schilderij er daardoor prachtig uitzien.

Karen