We kennen allemaal het einde van de meeste sprookjes: …en zij leefden nog lang en gelukkig. Aan het einde van talloze verhalen is iedereen gelukkig en het allerbelangrijkste, verliefd. Waarom eindigen zoveel sprookjes op deze manier? Ik denk dat het komt omdat wij allemaal in ons hart weten, dat liefde het enige is dat echt van belang is. We weten, dat liefde het antwoord is op al onze problemen. Liefde is het slotwoord. Liefde is de reden waarom we hier naar deze aarde zijn gekomen en zij is het enige dat we achterlaten wanneer we weer vertrekken.

Onze Torah wijst ons op dit geheim. De Torah eindigt met de letter “Lamed” en begint met de letter “Bet”. Zij vormen het woord “Lev”. In het Hebreeuws betekent het woord “Lev” hart. Toen een student ooit vroeg om de hele Bijbel uit te leggen in de tijd dat je op één been kunt staan, antwoordde de leraar: “Heb je naaste lief zoals jezelf. De rest is commentaar.”

Ons doel in het leven is heel eenvoudig. Alles wat we geacht worden te doen is elkaar liefhebben.
Dit is het soort energie waar de wereld meer dan ooit behoefte aan heeft. Dit is de energie die vrede, vreugde en vervulling brengt die we zo wanhopig nodig hebben en wensen.

Deze week komen we bij de laatste portie van de maand Vissen. Vayak’hel en Pekudei. Dit zijn tevens de laatste porties van het Boek Exodus. We zijn aan het einde van het boek aangeland. Het verbaast niet dat we ook hier liefde vinden. In Vayak’hel en Pekudei lezen we over de bouw en de voltooiing van het Tabernakel, de woonplaats voor de Schepper. Na meerdere porties van voorbereiding, waarin de Israëlieten aan de bouw hebben bijgedragen, lezen we aan het eind van het hoofdstuk Pekudei: “Toen bedekte een wolk de Tent van Samenkomst en de heerlijkheid van de Heer vulde het Tabernakel.” Toen het Vat, het Tabernakel zelf was voorbereid, kon het Licht van de Schepper binnenkomen om het te vullen. Dit was de eerste keer, dat er zo’n plek in de fysieke wereld bestond. De volledige, ontzagwekkende liefde van de Schepper bereikte uiteindelijk zijn hoogtepunt op het fysieke gebied. Elke keer als wij ruimte maken voor de Schepper om ons leven binnen te komen, bouwen wij het Tabernakel opnieuw in ons eigen leven. Als de Schepper in ons woont, dan vinden wij die mooie energie van de liefde. We worden ondergedompeld in liefde.

Wanneer we lezen over de bouw van het Tabernakel, dan gaat het eigenlijk over de manier waarop we moeten liefhebben en over het verwijderen van de apathie en kilte van onze harten. Dan pas kan de Schepper met Zijn liefde in ons wonen en kunnen we één zijn met Hem.

Aanvullend aan deze grote finale lezen we ook nog over de rode Koe. De Rode Koe zuiverde de negativiteit van het Gouden Kalf. Het Gouden Kalf was het afgodsbeeld dat de Israëlieten maakten ter vervanging van Mozes in het voorafgaande hoofdstuk. Lezen over de Rode Koe reinigt ons van alle negativiteit, haat en angst. Daar waar liefde is, kunnen angst en haat niet gelijktijdig bestaan.

Deze week worden we gezegend. We worden ondersteund door het universum met de energie van het voltooide gebouw van het Tabernakel en de zuivering door de Rode Koe. Beide energieën creëren een goddelijke ruimte zodat de liefde van de Schepper ons leven binnen kan komen en wij deze liefde weer kunnen delen met anderen.

Als we over onze eigen levensverhalen nadenken, dan kunnen we concluderen, dat het meestal over liefde ging. Als we klein zijn, dan zoeken we de liefde van onze ouders. Bij het opgroeien beginnen we te zoeken  naar iemand waar we van kunnen houden. Vaak worden we gekwetst en we sluiten onze harten om onszelf te beschermen tegen toekomstige pijn. Na verloop van tijd leren we echter weer lief te hebben. We geven de liefde een tweede, zelfs derde kans. Als we ons hart afgesloten hebben, proberen we opnieuw de vonk van de Schepper in ons te openbaren. Deze vonk verlangt ernaar liefde te geven en te zorgen voor anderen. Ook al zijn we bang gekwetst te worden, de liefde die onze cellen, botten en elke vezel van ons wezen vorm geeft, breekt uiteindelijk door de barsten en wonden heen om weer te gaan stralen. Ons verhaal, zoals veel verhalen, is er een van vallen en opstaan, maar alle ervaringen in het leven zijn ontworpen om ons naar dat punt te brengen waar die goddelijke vonk in ieder van ons ontwaakt. Deze goddelijke vonk is pure liefde.

Zoals een diamant diep in de rots van de aarde, moet de liefde worden ontwikkeld, ontdekt en bevrijd worden. Dan ontdekken we de waardevolste van alle juwelen: een hart dat straalt van liefde.

Ga deze week tijdens je meditatie rustig zitten en leg je hand op je borst. Adem en voel het kloppen van je hart. Begin je leven te zien als het mooie verhaal dat het is. Respecteer elk moment. Waardeer elke gebeurtenis, want alle personen en ervaringen in je leven waren er alleen maar om je te leren wat liefde is en hoe lief te hebben. Je levenservaringen waren er alleen maar om de Schepper in je wakker te maken. Zie je leven als een prachtige reis die eens zal uitmonden in vrede en liefde.

Karen