In de donkerste nachten vinden onze harten soms de kracht van vriendelijkheid, compassie en liefde. Hoewel moeilijk te accepteren, gebeurt dit midden in de pijn van de uitdaging. De waarheid is: Zonder uitdaging is er geen groei. zonder duisternis is er geen Licht.

Neem b.v de portie Toldot waarin Rivka, de vrouw van Isaac op miraculeuze wijze zwanger is van 2 jongens, Jacob en Ezau. Zelfs al in de buik kan zij hun tegengestelde energieën voelen als hevige zwangerschapspijnen, dus vraagt zij aan God wat er binnen in haar gebeurt.
God vertelt haar: “In jouw buik heb je twee naties.” Jacob bleek een man van studie en geest te zijn en Ezau precies het tegenovergestelde – de korte samenvatting van het verlangen om voor zich zelf te ontvangen, zelfzucht en ego.

We kunnen ons zoals Rashi afvragen, waarom twee hoogstaande zielen als Isaac en Rebecca een ziel zoals Ezau ter wereld konden brengen. Het antwoord wordt duidelijk als we bedenken dat Licht niet uit Licht voortkomt. Licht komt uit de duisternis voort. Het hele universum werkt via polariteiten. Ezau was heel negatief en had daardoor het potentieel om de grootste transformatie te ondergaan.
Kabbalisten verklaren dat Ezau het verlangen om alleen voor zichzelf te ontvangen vertegenwoordigt dat in ieder van ons aanwezig is. Dit herinnert ons aan de grote kracht die wij in ons hebben om deze energie ten goede te veranderen.

Soms verlangen wij er misschien naar dat er geen uitdagingen zijn en dat het leven lijkt op een wandeling in het park. Wat echter vervulling geeft is, dat we met spiritueel gereedschap en de bereidheid om naar binnen te kijken innerlijk werk kunnen doen. Hierdoor kunnen wij elke dag meer het doel van onze ziel verwezenlijken. Op deze manier veranderen wij de duisternis die ons aan alle kanten omgeeft ten goede en lossen we karmische schuld af. een mooi voorbeeld is iemand die een verslaving, misbruik of een trauma overwonnen heeft en daardoor een baken van hoop en genezing kan zijn voor anderen. Onze uitdagingen zijn onze kansen om onze harten te openen en te genieten van de zegening meer geïntegreerd te zij n in het leven van de mensen om ons heen.

Wat het probleem ook is waar we doorheen gaan, de spirituele uitdaging blijft altijd dezelfde: erkennen dat de duisternis die wij ervaren juist een kans is om onze schoonheid, onze innerlijke kracht  en ons Licht in de wereld te onthullen.

Ik wens jullie allemaal de energie en de kracht die je vandaag nodig hebt om wat je ook tegenkomt met gratie en bewustzijn het hoofd te kunnen bieden. Moge je hierdoor proeven van het zoete water van de bron van het spirituele pad en er altijd door gevoed worden.

Karen