Duizenden jaren vertrouwden schepen op de Poolster om door het donker van de nacht en de woeste zeeën te navigeren. De Poolster heeft een vaste plaats aan de hemel, terwijl het lijkt alsof de andere sterren om hem heen draaien. Wij kunnen op de Poolster vertrouwen. Wij zelf zijn als de zeelieden die soms ruwe en moeilijke zeeën moeten oversteken. Tijdens onze reis hebben wij ook een kompas nodig om ons de weg te wijzen. Ons ware Noorden is het innerlijke verlangen van onze ziel, het is de roep van onze geest en de wijsheid van het hart. Luisteren naar deze innerlijke boodschappen en gehoor geven aan de roep zal ons op het juiste pad houden in richting vervulling, vreugde en zelfs veiligheid.

Essentieel is, onze eigen Poolster volgend, onze weg terug naar huis. Deze week schijnt de Poolster helderder dan ooit. Onze ziel vraagt ons ernaar te kijken en zijn roep naar huis te volgen.

De portie van deze week is Yitro. De portie begint met: “Yitro hoorde”. Yitro was de schoonvader van Mozes, maar wat Yitro uniek maakte was zijn vermogen om zijn innerlijke stem te horen. Hij hoorde hoe Mozes en de Israëlieten ontsnapten uit Egypte en hoe zij de Rode Zee splitsten om aan Farao en zijn leger te ontsnappen. Yitro hoorde over al de wonderen van de Schepper betreffende de Israëlieten. Net als wij zocht Yitro spiritualiteit. Hij zocht zijn Poolster en vond hem.

Yitro hoorde over de grote wegen van de Schepper en haastte zich om Mozes te ontmoeten om meer te horen. Vanaf dat punt koos Yitro het pad van de Israëlieten en begon aan een spirituele reis.

Het verhaal van Yitro kan ons allemaal inspireren. Yitro mag dan wel zijn eigen weg kwijt geraakt zijn, hij hoorde de roep van zijn ziel en vond zijn weg terug naar huis. Deze roep kunnen wij allemaal horen. Op elk moment, als we een beetje stil kunnen zijn, dan horen we de wijsheid van onze innerlijke stem en het verlangen van ons hart naar waarheid. Het is altijd een keuze om de richting van  het ware Noorden in te slaan. Zo kunnen we in rustiger vaarwater terecht komen.

Het is verleidelijk om op zee verloren te raken, om de vele paden te volgen die nergens heen leiden of zonder richting door het leven te drijven. Zo komen wij in troebel water terecht. Gelukkig is er altijd het Licht dat zo helder schijnt als de Poolster en ons terug leidt. Soms hoeven we alleen maar open te staan voor nieuwe ideeën en nieuwe wegen. Het belangrijkste is ons te openen voor die stille innerlijke stem.

Wees je deze week tijdens je meditatie bewust van je gedachten en gevoelens. Adem, ga naar binnen en vraag jezelf wat je hoort. Waarheen leidt jouw Poolster je? Kun je hem zien schijnen? Kun je horen hoe hij roept? Ik weet het, de wateren van het leven kunnen ruw en beangstigend zijn, maar ik weet ook, met hulp van de Schepper kan ieder van ons, als we dat willen, naar binnen gaan en horen wat we moeten doen. Ieder van ons kan een nieuw leven beginnen en bestemd zijn voor grote dingen.

De zee is ruim en er zijn veel keuzes, maar de Schepper is er altijd en roept je terug naar rustiger vaarwater – roept je terug om bij Hem te zijn.

Ik wens je alle goeds en stuur je al mijn liefde,

Karen