Als ik denk aan de manier waarop kinderen leren lopen, dan word ik eraan herinnerd hoe de Schepper ons leert om in ons leven vooruit te gaan. We hebben het allemaal al eens gezien: een liefhebbende ouder spreidt zijn of haar armen uit en moedigt het kind aan om een stap te zetten. Dan nog een stap en nog een terwijl de ouder steeds een beetje achteruit beweegt. Het kind gaat stap voor stap vooruit, de ouder doet een stap terug. Dit is geen bedrog, maar echte liefde. Liefde helpt de ander om te groeien en zelf sterker te worden. Dit is ook de manier waarop wij ons leven veranderen en verbeteren als volwassenen. Hoe beangstigend het ook kan zijn, als we het proberen, dan zullen we ontdekken dat we inderdaad de moed, de kracht en de capaciteit hebben om vooruit te gaan.

De schrijver Joseph Campbell schreef eens: “Ik heb ontdekt, dat je alleen maar die ene stap moet zetten in richting van de goden en zij zullen dan 10 stappen in jouw richting zetten. Die stap, die eerste dappere stap op de reis, het is er een naar de rand of over je grenzen heen, moet vaak genomen worden voordat je weet dat je geholpen zult worden.”

Deze week spreidt de Schepper Zijn liefdevolle armen naar ons uit. Hij moedigt ons aan om in Zijn richting te lopen. We worden gevraagd deze sprong van vertrouwen te wagen. De portie van deze week is Beshalach. Dit is waarschijnlijk een van de beroemdste die we dit jaar lezen. De Israëlieten worden achtervolgd door Farao en zijn leger nadat zij uit de gevangenschap in Egypte zijn ontsnapt. De vlucht van de Israëlieten komt tot een dramatisch einde bij de Rode Zee. Voor hen is een ondoordringbare hoeveelheid water en achter hen een woedend leger dat hen wil doden. Op dat punt smeken zij Mozes hen terug te voeren naar de slavernij in Egypte, maar de Schepper heeft een plan. De Schepper vertelt de Israëlieten om gewoon door te gaan en dat is precies wat ze doen. Ze stappen de Rode Zee in en terwijl ze dat doen gebeurt er een wonder – de Rode Zee splitst zich. Twee wanden van water ontstaan en ze zijn in staat om op droog land door de zee te lopen. Zij ontsnappen aan Farao en zijn leger.

Wat betekent dit nu voor ons in ons leven? Deze week is de kracht om wonderen te verrichten aan ons. De Israëlieten waren inderdaad bang, maar zij zetten die volgende stap op hun reis. Ook al zag het er hopeloos uit, zij waren in staat om het noodzakelijke wonder te verrichten en zij bereikten het volgende niveau op hun spirituele pad. Ook wij hebben nu diezelfde kracht. Ook al voelen onze benen zwak en al hebben we het gevoel dat we er niet klaar voor zijn, de kracht staat ons ter beschikking om de volgende stap te zetten naar het leven van onze dromen. Alleen wij zelf kunnen deze volgende stap zetten. Niemand kan dat voor ons doen. We kwamen naar deze wereld om ons eigen leven op te bouwen en ons eigen pad te bewandelen. Het is dringend noodzakelijk dat wij de nodige stappen zetten in het leven, speciaal dan wanneer de volgende stap vooruit onmogelijk lijkt. Juist dat zijn de stappen die zegeningen tot stand brengen en die ons voorstellingsvermogen te boven gaan.

Welke “Rode Zee” jij ook tegenkomt, zij kan worden overwonnen en een groot wonder ligt binnen handbereik.

Welk pad ligt er voor je deze week? Welke nieuwe stap zou jij moeten zetten? Visualiseer deze week in je meditaties dat je sterk staat. Voel de kracht in je benen en de vaste grond onder je voeten. Adem de zekerheid van de Schepper in en denk eraan dat je niet alleen bent. Er bestaat niet zoiets als eenzaamheid. Al onze vaders en moeders zijn bij ons. Al onze beschermengelen lopen met ons mee. De Schepper is met je. Mozes is bij je. Zie jezelf langzaam stap na stap zetten. Loop sterk en dapper in het Licht in de richting van de open armen van de Schepper. zoals een kind leert lopen, voel dezelfde vreugde en opwinding.

Voel deze week de aanmoediging om door te gaan. Misschien kun je de moed in de lucht voelen, je inspirerend om actie te ondernemen naar een leven dat voor jou bestemd is. Als je daarvoor open staat, onderneem dan deze week een actie, die je in het verleden niet durfde te nemen. Deze week staat één stap gelijk aan duizend stappen. Als je het vertrouwen hebt en deze stappen zet, heb ik het gevoel dat jou een groot wonder te wachten staat – slechts een armlengte van je vandaan.

Al mijn liefde,
Karen