Wanneer de zon opkomt boven de horizon en haar stralen het hele land verlichten, dan wordt dat wat eerst donker was gevuld met licht. Het onheilspellende bos verandert in torens van schoonheid. De koude, lege velden worden warme landschappen. De hoge en dreigende bergen veranderen in glorieuze en vriendelijke koningen van de hemel. Dat is de kracht van het Licht. Wanneer het Licht in ons leven schijnt, dan kunnen we alles wat we eerst als negatief hebben ervaren nu zien als mogelijkheden voor groei en als zegeningen. Onze verwarring verandert in begrip. Onze twijfel lost op en wordt zekerheid. Onze haat wordt getransformeerd naar liefde.

De Rav zei vaak: “Duisternis kan niet bestaan in de aanwezigheid van het Licht. Als je in een donkere kamer het licht aandoet, dan verdwijnt de duisternis. Maak je geen zorgen waar de duisternis naar toe gaat, zolang ze maar verdwijnt.” Daar moest ik altijd om glimlachen.

Deze week gaat de zon op in ons leven en we kunnen in het Licht lopen in plaats van in het donker. Als we ervoor open staan, dan kunnen we met meer vertrouwen en zekerheid dan ooit door de wereld bewegen.

Deze week is onze portie Tetzaveh. De Israëlieten zijn bezig met de laatste voorbereidingen en de bouw van het Tabernakel. Het Tabernakel is het bouwwerk om de kracht van het Licht van God te huisvesten. We leren over de broer van Mozes, Aaron, die ingewijd wordt voor de speciale taken in het Tabernakel. Aaron wordt uitgerust met speciale fysieke kledingstukken om zijn diensten te vervullen en hij wordt gezuiverd. Aanvullend lezen we ook over de belangrijke verwijdering van het volk van Amalek. De Zohar vertelt ons, dat Amalek een code is voor twijfel. Door dit te benoemen, ontvangen wij deze week het geschenk om angst en onzekerheid uit ons leven te verwijderen. Wanneer de laatste voorbereidingen van het Tabernakel, de zuivering van Aaron en, nog belangrijker, de overwinning op het volk van Amalek zijn voltooid, kunnen wij deze week een deel van het krachtigste Licht van het hele jaar, in ons leven brengen. Een Licht dat alle duisternis uit ons leven kan verwijderen. Zoals de opkomende zon de schaduwen van de nacht verdrijft, zo helpt het universum ons deze week om de schaduwen uit ons leven te verwijderen. 

Deze week is de energie zo uniek en sterk; er wordt gezegd, dat van alle porties uit de Bijbel dit de enige portie is die iedereen, indien gewenst, zou moeten horen. In het leven zijn er vaak momenten waarop we bang zijn. Ook al verdwalen we soms in het donkere woud van het leven, is het niet zo dat de zon aan de andere kant van de wereld nog steeds schijnt? Is het niet zo dat in uitdagingen verborgen zegeningen en mogelijkheden zitten? Ook al strompelen we door het donker, we kunnen er steeds aan denken, dat de zon weer zal gaan schijnen om ons de weg te wijzen. Het leven is niet altijd makkelijk, maar er zijn oplossingen en wegen om dat benodigde Licht naar onze wereld te brengen. Zoals het Tabernakel, dat het Licht huisvest, kunnen ook wij, als we een beetje ons best doen, de laatste voorbereidingen treffen voor ons innerlijke Tabernakel. Zoals Aaron worden ook wij gezuiverd om onze harten vrij te maken om lief te hebben, te geven en heilig te zijn.

Deze week met het Tabernakel en Aaron zetten wij de laatste stappen om onze nieuwe harten te openen. Harten die zonder aarzeling kunnen liefhebben. Harten die zonder berekening kunnen geven. Harten die nergens bang voor zijn, die zichzelf, hun naaste, hun vijanden en de Schepper kunnen liefhebben. Want daar waar Licht is, daar kan de duisternis niet bestaan.

Stel je deze week tijdens je meditatie voor, dat je voor de ochtendhemel staat. Adem diep in en zie hoe de zon langzaam aan de hemel opkomt. Kun je voelen hoe je gezicht en lichaam warm worden? Alle donkere hoeken van het land worden verlicht. De eens onbegaanbare paden van de aarde worden verlicht en wenken ons om op weg te gaan. Laat het Licht alle angst en twijfel uit je hele wezen verwijderen. Laat het Licht je hele hart vullen en voel hoe liefde door je hart stroomt. Laat dit grote Licht van de Schepper je aanmoedigen een leven te leven zonder angst. Zoals de dichteres Maya Angelou eens schreef: “Wat zou er tegen mij zijn aangezien een persoon met God een meerderheid oplevert.”

Moge het Licht van de Schepper angst en twijfel die ons ervan weerhouden elkaar met heel ons hart lief te hebben, voor eens en altijd verwijderen.

Karen