Voor de meesten van ons komt er een tijd dat we ernaar verlangen iemand tegen te komen waar we ons leven mee willen delen. Ik heb altijd geloofd, dat we in staat zijn onze zielsverwant eerder tegen te komen als we erkennen, dat we al ons spirituele werk niet alleen kunnen volbrengen. Wanneer er nederigheid ontwikkeld wordt, dan komt er diep in de ziel een verlangen naar een partner in beweging. Nederigheid is het bewustzijn, dat het niet de bedoeling is alleen door het leven te gaan en dat we allemaal een beetje hulp op onze weg nodig hebben. Totdat we de waarheid erkennen, dat we anderen nodig hebben, kunnen we niet de nodige ruimte maken voor onze “andere helft”. Wanneer we inzien dat er twee paar handen nodig zijn om een leven op te bouwen, dan komt het verlangen om onze partner te vinden boven. Het partnerschap waar ik het over heb beperkt zich echter niet noodzakelijkerwijs tot een ander fysiek persoon. Het grotere partnerschap waar ik naar verwijs is het verbond met de Schepper. De Schepper is onze rustige en vaak stille levenspartner. Elk moment van de dag vertrouwen wij op de Schepper en zijn Licht. Wij denken wel, dat wij alleen ons schip besturen, maar het is feitelijk de wind van de Schepper die de wind in onze zeilen blaast. Deze week ontvangen wij het geschenk van nederigheid om te weten, dat we afhankelijk zijn van het Licht van de Schepper. Wij bouwen een sterker verlangen op naar dit partnerschap. Alleen wanneer wij erkennen, dat we hulp nodig hebben, maken we daarvoor ruimte om binnen te komen. Wanneer wij een opening maken, dan komt het Licht onmiddellijk naar ons toe. Of dat Licht nu komt in de vorm van een echtgenoot, soulmate, partner of een wonder, alle partnerschappen worden in de Hemel gesloten om ons op onze reis te helpen. Wij zijn hier naartoe gestuurd om onze eigen levensweg te gaan, maar we worden aangespoord om de hand van een ander vast te houden op onze weg.

Onze kosmische gids deze week is Beha’alotcha. Bela’alotcha is Hebreeuws voor: “wanneer je opstijgt.” Dit heeft betrekking op Aaron die de heilige Menora aansteekt in het Tabernakel. De Menora bracht het Licht van de Schepper omlaag naar de Israëlieten en de wereld. Het was een instrument voor onze relatie met de Schepper. Deze Menora was een instrument om deze perfecte en heilige verbintenis met de Kracht van het Licht te creëren. Alle succesvolle personen zullen je vertellen, dat zij niet alleen groot geworden zijn. Achter elke grote man staat inderdaad een geweldige vrouw en achter ons staat altijd de Schepper om ons te ondersteunen en ons leiding, kracht en wonderen te geven die wij nodig hebben om de vervulling te bereiken waar we naar op zoek zijn. Zelfs de bouw van de Menora zelf was een taak die Mozes niet alleen kon doen. De Schepper toonde Mozes het ontwerp hoe de Menora te maken en hielp hem bij dit proces. De portie en de energie van deze week in de kosmos maakt onze harten zachter en opent onze geest om de noodzaak in te zien ons met de Goddelijkheid te verbinden. Het verbond met de Schepper is het stille, maar noodzakelijke samenwerkingsverband dat we nodig hebben om onze doelen te bereiken en onze dromen waar te maken. We hoeven ons alleen maar open te stellen om de boodschappen van God te horen en bereid zijn actie te ondernemen in die richting. Aanvullend beschrijft deze portie heel mooi hoe de Schepper de Israëlieten instrueert door de woestijn te trekken. De Bijbel vertelt ons: “En elke keer dat de wolk boven de Tent omhoog ging, trokken de kinderen van Israël verder en daar waar de wolk bleef staan, daar sloegen zij hun kampement op.” Net zoals aan de kinderen van Israël, stuurt onze Partner ons signalen voor onze volgende stap, maar wij kunnen Hem alleen maar horen als we open staan voor de antwoorden. Soms is het antwoord niet wat wij willen horen, dus doen we net alsof we helemaal niets horen.

Soms zijn er periodes waarin we het moeilijk hebben omdat we weigeren de benodigde hulp te accepteren. Trots kan anderen buiten sluiten, omdat we bang zijn ons kwetsbaar op te stellen. Nederigheid leert ons echter dat we allemaal hulp nodig hebben. Zelfs Mozes had hulp nodig. Het is de hulp van onze leraren, buren, echtgenoten, partners, vrienden en het allerbelangrijkste, de hulp van de Schepper waarvan we afhankelijk zijn. We denken wel dat we briljant zijn, maar onze visies en vaardigheden zijn beperkt. Onze grootste plannen kunnen soms in duigen vallen en juist in die tijden wenden we ons tot de Schepper, om de brokken weer heel te maken. Weer ruimte maken in onze harten en in onze geest voor het Licht van de Schepper is toestaan dat onze zegeningen zich manifesteren. Onze hand uitstrekken naar de Schepper is het partnerschap dat we nodig hebben voor succes en de mogelijkheid verbinding te maken met het volmaakte universum waar geen chaos is. Alleen op pad gaan terwijl we onze carrières en levens opbouwen, lijkt een goed idee, maar we kunnen ook hindernissen tegenkomen met moeilijkheden die zelfs de meest briljante geesten niet kunnen oplossen. Als we ons dan wanhopig voelen, zoeken we hulp. Maar, zou het niet beter geweest zijn om onze krachten met de Schepper te bundelen voordat we op dat punt aankwamen? Deze week strekt de Schepper Zijn handen naar ons uit. Wij moeten alleen maar bereid zijn deze te pakken.

Zie jezelf deze week tijdens je meditaties op een mooi warm strand. De lichtroze zon komt op boven de blauwe oceaan. Je loopt langs het strand, klaar om de dag tegemoet te treden. Plotseling voel je de warmte en de aanraking van iemand anders die je hand pakt. Het kan de hand van de Schepper zijn. Het kan de hand zijn van je beschermengel of van je geliefde. Jullie houden elkaars handen vast en voelen een nieuwe kracht, geborgenheid en zekerheid. Samen lopen jullie als een team over de aarde, een heilig verbond dat in de hemel gesloten is. Zoals een engel die vanuit de hoogte gezonden is, trekken jullie allebei zegeningen aan naar elkaar en de hele wereld in.

Ik moet denken aan die man die door de Schepper gevraagd wordt om tegen een rots te duwen. Elke dag duwde de man tegen de rots, maar tevergeefs, hij kreeg er geen beweging in. Na een lange tijd wendde hij zich tot de Schepper. Met een bedroefd hart en in tranen vertelt hij de Schepper, dat hij de hem opgedragen taak niet kon uitvoeren. Hij was niet in staat geweest de rots te verplaatsen. De Schepper antwoordde: “Ik vroeg alleen maar om tegen de rots te duwen, ik ben het die hem in beweging zal brengen.”

Karen