Wanneer we het levenspad bewandelen, dan kunnen we uit vele wegen kiezen. Het kan zijn, dat we ons op een kruispunt bevinden waar we een keuze moeten maken in welke richting we willen gaan. Het kan zijn, dat we naar een enkel pad kijken, een horizontaal pad als een tijdlijn waar we op doorgaan. Soms is er echter een verticaal pad. Dat is het spirituele pad waar vooruitgang plaats vindt, vaak in gebieden die met het blote oog niet te zien zijn.

Wat is de echte betekenis van vooruitgang in het leven? Wat is echte evolutie? In zijn boek “De Zetel van de Ziel” schrijft Gary Zukav: “Ons diepere weten vertelt ons, dat een echt geëvolueerd wezen er een is dat anderen meer waardeert dan zichzelf en dat liefde meer waarde toekent dan de fysieke wereld met alles wat zich daarin bevindt.” We leren in het leven, dat het niet om de grootte van ons huis of onze bankrekening gaat, maar eerder om de grootte van ons hart. Het is het pad van liefde, dat ons ontwikkelt tot heilige wezens. Op het moment dat we voor de liefde kiezen, beginnen we te stijgen op het verticale pad en we zetten stappen naar een hoger niveau.

Op deze manier beginnen we te begrijpen, dat onze evolutie bepaald wordt door de manier waarop we met elkaar omgaan. De Heilige Schepper is een kracht van liefde, een alleen maar gevende, liefdevolle kracht en wij zijn geschapen door deze kracht. Deze kracht is onze essentie. Net als een begraven, innerlijke schat, ontdekken we onze verborgen rechtschapenheid wanneer we kiezen voor de weg van de liefde. Wanneer we de keuze maken om meer als de Schepper te zijn, dan laten we onze heiligheid zien. Deze heiligheid is ons geboorterecht en zuivert, geneest en verwijdert elke duistere hoek van ons leven. Deze week nodigt het universum ons uit het pad van rechtschapenheid te bewandelen en deze innerlijke, goddelijke vonk tot een grote vlam aan te wakkeren. Deze week wordt ons de gelegenheid geboden om hoger te klimmen op de ladder van spiritualiteit.

Deze week zijn er weer twee porties. We lezen Arachei Mot en Kedoshim. De Schepper heeft ons deze geschonken om samen te werken en ons de dubbele dosis energie te geven, die we zo hard nodig hebben. Arachei Mot kun je vertalen met: na de dood. Kedoshim met heiligheid. Samengevoegd kun je lezen: na de dood zijn zij heilig. De Kabbalisten leggen uit, dat het hier niet gaat om de fysieke dood, maar om de dood van ons ego. Het ego is een kooi rond ons hart. Wanneer onze harten vrij zijn om lief te hebben, dan ontdekken we de heilige weg die naar de Schepper leidt. Heiligheid is ons geschenk deze week.

In deze twee porties zien we Aaron offers brengen op het Tabernakel om de Israëlieten te zuiveren van hun negativiteit. Deze zuivering is een manier om hen dichter bij de vorm van de Schepper te brengen. Aanvullend op het offer, instrueert de Schepper Mozes om de Israëlieten te informeren over een reeks richtlijnen, wetten, hoe te handelen en mensen te behandelen met menselijke waardigheid. De Schepper vertelt de Israëlieten: “Heb uw naaste lief, zoals uzelf.” Hier leren we, dat je naaste liefhebben een onderdeel is van de weg om één te worden met de Schepper. Het is de zorg voor onze naaste die ons zuivert in het Licht en de energie van de Schepper. Arachei Mot wordt twee keer per jaar gelezen. Een keer nu, tijdens de maand van Taurus [Stier] , bekend als de maand van genezing en een keer tijdens Yom Kippur, de heiligste dag van het hele jaar. Een dag die ons verheft om één te worden met de Schepper en totale zuivering tot stand te brengen. Deze week is deze onschatbare en zeldzame energie beschikbaar voor iedereen die er deel van wil uitmaken.

We voelen ons vaak overdonderd of verloren in het leven en weten niet welk pad verder te volgen. We voelen ons verstrikt in de fysieke wereld en volgen het een na het andere lege voorbeeld. Zelfs wanneer we onze doelen bereiken, dan ontdekken we vaak, dat deze niet het geluk brengen dat we zoeken. Het heilige pad is het pad van onze diepste vervulling. Samensmelten met de Schepper, hier op aarde, is de reden van ons bestaan. We reizen door het leven, vinden zielen die onze zorg, onze liefde nodig hebben. Zij stellen ons in staat om onze bevroren harten te laten smelten en activeren de Schepper in ons. Wanneer we eenmaal onze harten openen en beginnen lief te hebben, verdwijnt de duisternis; onzuiverheden worden weggewassen en we beginnen de innerlijke heiligheid van de Schepper te openbaren.

Ga deze week tijdens je meditaties rustig bij een raam zitten en sluit je ogen. Adem een paar keer diep in en uit. Voel de warmte van het zonlicht op je gezicht. Zie jezelf van je huis wegdrijven naar de hemel. Daar land je op een wolk. Je vindt een prachtige trap die omhoog leidt. Terwijl je op deze warme wolk drijft, begin dan je hart te openen en denk aan al de mensen in je leven die je liefhebt. Zie hun gezichten. Voel de liefde. Maak deze liefde groter. Voel hoe je hart steeds groter wordt. Stuur je liefde naar de mensen waar je van houdt. Maak deze liefde ruimer en verspreid deze over de hele stad, terwijl je iedere persoon liefhebt. Maak de liefde nog groter en breid deze uit over het hele land en tenslotte over de hele aardbol. De hele wereld baadt nu in liefde en licht. Het is nu tijd voor jou om de liefde van de Schepper uit te drukken. Terwijl je de liefde door je hele wezen en je reusachtige hart voelt stromen, straal je helderder dan ooit tevoren. Begin  nu de trap op te klimmen. Met elke stap stroomt het Licht en de Liefde van de Schepper door je heen en verwijdert alle negativiteit uit je wezen. Het Licht geneest je. Voel hoe je een en al liefde bent, liefde voor anderen, liefde voor de Schepper, liefde voor jezelf. 

Door deze liefde kunnen we, in dit leven, heilig worden en één met de Schepper.

Deze week openen we onze harten om onze heiligheid te ontmoeten. Met de evolutie van de ziel zullen de grootste, echte schatten komen die we ons ooit kunnen indenken.

Karen