Wanneer we een donkere kamer binnenkomen en op de lichtschakelaar drukken, dan verdwijnt onmiddellijk de duisternis en er is volop licht in de kamer. Wetenschappers zeggen, dat het licht een snelheid heeft van 300.000 km per seconde. Als je met lichtsnelheid zou kunnen reizen, dan kun je 10 keer rond de aarde in 1 seconde. Licht is een wonder en zijn kwaliteiten zijn een echt bewijs van zijn goddelijke natuur en oorsprong. Dit is de fysieke manier waarop het licht werkt, maar ook de manier waarop het Licht van de Schepper in ons leven kan werken. Wanneer wij het Licht in ons leven activeren, dan worden problemen opgelost, argumenten vervagen, oplossingen komen snel en wat we nodig hebben krijgen we meteen in handen. Dit is de kracht van het Licht. Kabbalah is Hebreeuws voor “ontvangen. Het is onze eigen handleiding die ons leert hoe wij het Licht van de Schepper aan kunnen trekken. Het doel van het leven is te leren hoe dit Licht naar ons leven en naar de wereld te brengen. Deze week schijnt dit wonderbaarlijke Licht op een heel heldere manier de kosmos in. Het Licht is aan in onze donkere wereld en brengt ons helderheid, inzicht, begrip, vrede, liefde en de richting waar we naar op zoek waren. Deze week ondersteunt de kosmos ons met heel veel positieve energie waardoor we onze volgende stap kunnen  zien en de kosmos schenkt ons ook onverwachte zegeningen. We zijn nu in de gelegenheid om het Licht van de Schepper te manifesteren. Dit Licht maakt het mogelijk obstakels, chaos en problemen die we tegenkomen te verwijderen. Als wij ons openstellen om een kanaal te zijn voor deze energie, dan kan deze week echt een van de meest positieve weken van het hele jaar worden.

Onze portie en gids deze week is Naso, de langste portie van de Bijbel. De Schepper schenkt ons deze energie altijd rond de feestdag van Shavuot. Dit komt omdat de energie van Naso en de feestdag van Shavuot hetzelfde zijn. Shavuot is de kosmische opening toen de Torah aan de wereld werd gegeven en daarmee kwam het grootste Licht dat ooit geopenbaard werd, een Licht zo krachtig, dat er een einde kwam aan de dood en voor een moment onsterfelijkheid werd bereikt. Dit is de krachtcentrale, die deze week als een levende draad door het universum loopt.

De portie Naso wordt ook gelezen tijdens Chanuka. De portie dient dan als bron om dit prachtige Licht te manifesteren en naar beneden te halen gedurende deze acht dagen. Wat zeg ik hier eigenlijk? Zeg ik, dat omdat het Licht deze week zo overheersend is, onze problemen automatisch zullen verdwijnen? Schijnt het Licht van de Schepper niet tijdens de andere 51 weken van het jaar? De portie Naso geeft ons het antwoord.op deze vragen. Naso beschrijft de diensten en offers die de Israëlieten aanboden aan het Tabernakel en de Schepper. Stel je voor, de langste portie van de Bijbel en het gaat allemaal over offers en offeren. Dit is het geheim hoe wij het Licht kunnen genereren en naar ons leven brengen. De enige manier om blijvende vervulling te ontvangen en te handhaven is door te delen. Kabbalah leert ons dat geven en op een gevende manier handelen het geheim is om het Licht van de Schepper naar ons leven te brengen. Deze week is de allerbeste tijd om ons met dit spirituele systeem bezig te houden.

Het Licht dat deze week voor ons beschikbaar is, verbindt ons met de energie die werd onthuld op de Berg Sinaï toen de dood werd verwijderd. Stel je voor nooit meer afscheid te hoeven nemen van een geliefd persoon. Stel je voor dat geluk en de zegeningen van het leven nooit meer ophouden. Stel je voor een leven lang genieten van een goede gezondheid en vitaliteit. Deze grote belofte van de Schepper is inderdaad onze toekomst en bestemming, maar deze week kunnen we proeven aan deze realiteit. Als we er maar voor open staan en proberen de knop om te draaien, een kanaal te worden voor dit Licht, dan kunnen we teruggaan naar de toekomst en dit terugbrengen naar het hier en nu. Een kanaal te zijn voor het Licht betekent, het Licht door ons heen laten stromen ten behoeve van anderen.  We zijn bereid te ontvangen en iemand te worden die deelt met anderen. Er is niet zo heel veel voor nodig om het Licht in ons leven aan te steken. Hoe vaak lopen we een collega voorbij die eruitziet alsof hij of zij het moeilijk heeft, gewoon omdat we het te druk hebben? Kunnen we even stoppen, hallo zeggen en een glimlach schenken? Zijn we niet heel vaak zo druk bezig met ons eigen leven, dat we onszelf niet toestaan mee te voelen met het geluk en plezier van anderen? Kunnen we even een minuut stoppen en meeleven met een ander en hem of haar het beste te wensen. Gelukkig zijn voor anderen kost ons niets en het levert ons heel veel op. Liefdevolle en vriendelijke handelingen doen het licht aan in ons eigen leven. Als wij het Licht kanaliseren ten behoeve van anderen, dan zijn wij het die dat Licht ervaren. Door te geven ontvangen wij automatisch en onmiddellijk.

In onze meditaties reizen we deze week met de snelheid van het licht. Mediteer bij de komst van de nieuwe morgen op het zonlicht dat de reis rond de aarde maakt. Elk moment van de dag verdwijnt het donker als het licht de aarde verlicht. Elke minuut komt de zon ergens op aarde op tijdens haar reis van die 300.000 km per seconde over de aardbol. Reis mee. Binnen een ogenblik worden donkere bossen, dalen, grotten en steden verlicht. Geef dit zelfde Licht toegang tot jouw leven. Het biedt je liefde, oplossingen, wonderen en een einde aan conflicten.

Alles wat van ons gevraagd wordt om toegang te krijgen tot dit Licht van de Schepper, is om het binnen te laten. Als we ruimte vinden in onze harten om elkaar een beetje meer lief te hebben, dan kunnen we eindelijk de totaliteit van het Licht van de Schepper naar deze wereld brengen en elke donkere hoek eruit verwijderen.

Karen