Deze week wordt de kracht om zelf de scheppers van onze levens te zijn en onze dromen te laten uitkomen geactiveerd – en wel meer dan ooit te voren.

Wanneer een kind geboren wordt, dan verlaat het hoofd als eerste de baarmoeder. Het hoofd ziet als eerste het licht. Het hoofd staat voor het “zelf” van het kind. Het is de energie van het “ik” dat als eerste ademhaalt. Er wordt gezegd, dat de vuisten van het kind gebald zijn. dit geeft ons verlangen om te ontvangen aan. Vanaf het moment van onze geboorte is veel van onze energie bezig met ontvangen. Dit is het mooie ontwerp van de Schepper. We zijn gemaakt ontvangers te zijn om alle liefde en al de weldaden die de Schepper ons wil geven te kunnen ontvangen.

Terwijl wij fysiek en spiritueel groeien, leren we dat het verlangen om te ontvangen niet de enige kwaliteit kan zijn in ons leven. Bij het opgroeien leren we dat we niet altijd maar door kunnen gaan ons als kinderen te gedragen. Ook al vraagt volwassenheid van ons te veranderen, we hebben er ook plezier in om volwassen te worden. Als we dan volwassen zijn, dan kunnen we voor onszelf geweldige en vervullende levens opbouwen. We kunnen uitvinders worden, handwerkers, geleerden, ondernemers – de meesters van onze eigen lotsbestemmingen. Velen van ons zullen uiteindelijk zelf ouders worden, zullen zelf nieuw leven scheppen.

Dit is het proces van het leven. We denken dat alleen het verlangen om te ontvangen ons verder kan brengen. Het is de wens om te delen en te geven die, paradoxaal genoeg, ons de vervulling en dat leven schenkt dat we willen leven. Als we aan anderen denken en aan de wereld willen geven, dan worden we de grote leiders, zakenlui, ouders – de beste versie van onszelf – waar onze harten echt van dromen.

Deze week staan we aan het begin van een gloednieuw jaar. Aan het einde van de week begint de Nieuwe Maan van Aries [Ram], het begin van een nieuw astrologisch jaar, er begint een nieuwe cirkel voor ons allemaal. We ontvangen het grote geschenk en de mogelijkheid om de magie in ons leven te creëren, die alleen maar kan ontstaan als we ons ontwikkelen tot mensen die delen met anderen en dat is onze bestemming.

Het is niet toevallig dat onze portie deze week Vayikra is. Als kinderen beginnen de Torah te leren, dan is Vayikra de eerste portie die we hun leren. We hopen dat de eenvoudige toch diepe lessen de kinderen hun hele leven bijblijven. Vayikra is ook het eerste hoofdstuk in een nieuw boek van de Torah, genaamd Leviticus. Hier horen we over de offers die de Israëlieten brengen op het Tabernakel om zichzelf te zuiveren. Offers die egoïsme verwijderen en hen uiteindelijk helpen dichter bij de Schepper te komen. Door de aanwezigheid van God, die nu bij hen is in het Tabernakel, maken de Israëlieten hun reis om één te worden met de Schepper. De offers van de Israëlieten verwijderen het ego en de wens om te ontvangen. De offers transformeren de Israëlieten in wezens die delen. Toen de Israëlieten zich op deze manier ontwikkelden en volwassen werden, konden zij zich meer verenigen met de gevende energie van de Schepper. Ook wij krijgen deze week hulp om ons ego en ons zelfzuchtig gedrag op te offeren. Daardoor maken we de weg vrij om dat leven te leiden, waar we in ons hart naar verlangen. Nu het nieuwe jaar eraan komt deze week, kunnen we energetisch opgeladen worden met alle mogelijkheden die het nieuwe astrologische jaar biedt. Al onze dromen en wensen komen tot bloei, we hoeven er alleen maar voor open te staan en weten dat het leven waar we naar verlangen niet leven is zoals kinderen, maar als sterke volwassenen die anderen ondersteunen. We zullen ontdekken, dat zorgen voor anderen en geven aan anderen ons authentieke vervulling schenkt. We hoeven alleen maar deze nieuwe deur door te gaan en bereid zijn ons “kleine zelf”, dat alleen maar bezig is met de eigen behoeftes, los te laten. In ons rust een slapende reus en dat is de vonk van de Schepper. Deze vonk van de Schepper koestert onze diepste wens om wezens te worden die geven, zorgen voor anderen, creëren en overwinnen. Geen mensen die alleen maar willen hebben en slechts aan hun eigen welzijn denken. We zijn voorbestemd om deze weg naar volwassenheid te gaan. We krijgen de antwoorden hoe we onze dromen kunnen waarmaken.

Ga deze week tijdens je meditatie terug naar je kindertijd. Breng een bezoek aan je innerlijke kind. Het kan pijnlijk zijn om daar naartoe te gaan, maar sta ervoor open om een laatste keer terug te gaan naar die tijd in je leven. Voel hoe het toen was om jou te zijn. Herinner je de dromen die je eens had en hoe kwetsbaar je hart was. Zegen dat kind. Vertel hem of haar zich geen zorgen te maken. Verzeker hem of haar dat alles goed zal komen. Visualiseer hoe je volwassen zelf dat kind knuffelt en stuur hem of haar je liefde. Neem nu afscheid. Fluister hem of haar in het oor, dat er een mooi leven staat te wachten. Zeg dat de weg bij tijden een uitdaging kan zijn, maar dat er aan het einde van de weg veel geluk en vreugde ligt. Haal nog een keer diep adem en vraag het universum om je deze week te helpen die dingen te veranderen die nodig zijn voor je groei en om een volgend niveau te bereiken. Vraag het Licht om je hart te openen. Vraag het Licht je te helpen om meer te delen, meer te geven en om die stappen te zetten om de leider te worden waar je ziel van droomt.

Vraag het Licht je innerlijke Schepper aan te zetten.

Deze week ontsteken we de innerlijke Schepper om dat leven te manifesteren waarvoor we bestemd zijn. We worden herboren. Ook al zijn we niet langer kinderen, elk jaar rond deze tijd krijgen we de kracht cadeau onze levens te vernieuwen. Als dat onze wens is, dan verbinden we ons opnieuw aan het spirituele pad en gaan door om God in onze harten wakker te maken.. Als deze goddelijke vonk voluit brandt, dan beginnen we echt te leven.

Karen