Ontdek de oude geschriften van Kabbalah en wat het betekent voor modern spiritueel leven

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik mijn volledige potentieel realiseer? Hoe weet ik of ik alles doe waarvoor ik bestemd ben om te doen in dit leven? Als deze gedachten u ooit te binnen schoten en u nieuwe kennis en hulpmiddelen aangeboden werden om meer van uw jaar te maken, maand, dag en uur, zou u dan geïnteresseerd zijn?

Als dat zo is, dan is er een plek net buiten het centrum van Londen’s Oxford Street, waar u misschien graag heen zult willen gaan: een echte spirituele oase die een universiteit van cursussen en leren herbergt, een spirituele gemeenschap die honderden vrijwilligers met de lokale gemeenschap verbindt, en een schilderachtige boekhandel om inspiratie op te doen, geprikkeld te worden en oplossingen aangeboden te krijgen. Bijna duizend mensen komen iedere week massaal bijeen om deze oude vorm van spirituele welzijn genaamd Kabbalah te studeren, te leren en te oefenen.

Wat is Kabbalah?

Kabbalah zelf gaat vier millennia terug in de tijd tot het boek van Abraham, waarin de betekenis en de geheimen van het leven werden versleuteld. Duizenden jaren en een lijn van Kabbala-meesters later, vertaalt het Kabbala Centrum in Londen, opgericht in 1922, deze rijke en fantastische wijsheid rechtstreeks vanuit haar oude geschriften, naar praktische tips en oefeningen die echte voldoening en succes opleveren voor al degenen die het studeren.

Interessant is dat de studie van Kabbalah is omarmd door een reeks vermaarde leerlingen met inbegrip van Aristoteles, Michelangelo, Columbus, Newton, Freud, Einstein, Plato en Pythagoras, om er maar een paar op te noemen.

Kennismaking

De eerste stap is een tien uur durende wekelijkse basiscursus die voorzichtig de begrippen introduceert en die leerlingen de mogelijkheid geeft om te onderzoeken hoe deze wijsheid rechtstreeks verband houdt met het dagelijks leven. Het enige wat de beginnende leerlingen wordt gevraagd te doen is om vooronderstellingen en vooroordelen bij de deur achter te laten en bereid te zijn om zelf-beperkende overtuigingen, houdingen en gedrag los te laten.

In ruil daarvoor maakt een beginnende leerling kennis met een systeem dat hem in staat stelt om te ontdekken hoe elke uitdaging een verborgen zegen heeft. Het waarnemen van wat het heelal in staat is om hem te leren en het beginnen om diep in de bewuste en onbewuste lagen van het bewustzijn te graven, stelt de beginnende leerling in staat om zijn uniek potentieel te herkennen. Ervaren leerlingen aan het Kabbalah Centrum getuigen van een gevoel van meer evenwichtig, aanwezigheid en medeleven, het zien van het grotere plaatje en het hebben van een grotere gemoedsrust.

Michael Weston

Michael Weston,
Hoofddocent aan
het Kabbala Centrum

 

Heel vaak merken hun familie, vrienden en collega’s de positieve veranderingen, op hun beurt aanspoort om aan de wekelijkse, gratis introductielezingen en evenementen deel te nemen. Het leven van de leerlingen wordt teruggebracht tot een natuurlijk evenwicht door middel van de spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling verkregen in cursussen door middel van drie stappen.

Eerst begint de docent met het introduceren van een geestelijk kernbegrip. Groepjes van twee of drie leerlingen gaan dan, in de praktische oefeningen tijdens de les, die de leerlingen in staat stellen om het gevoel te ervaren van pauzeren, ademhalen en handelen, gebaseerd op het inzien dat de gelegenheid om te veranderen en te groeien in elke situatie open staat. De laatste stap is in de vorm van toepassing in het dagelijks gebruik. De persoon wordt gevraagd om deze nieuw gevormde, positieve gewoonten in zijn eigen leven uit te proberen en om hun successen en bijna-successen in de volgende les te delen.

Langzamerhand zal de persoon gewoonten en gedrag gaan ontwikkelen om sterk, evenwichtig en enthousiast tegenover zijn leven te blijven staan, niet ondanks maar juist dankzij de dagelijkse tredmolen van het leven.

Als de schijnbaar esoterische begrippen geassocieerd met Kabbalah enkel alles was wat werd onderwezen in het Centrum, zelfs dan zouden de toekomstige leerlingen nog uitvoerig bezig zijn. Echter, de titel van de basiscursus, “De kracht van Kabbala”, verschaft een hint voor de werkelijke bedoeling van de training: om deze oude wijsheid tot uitdrukking te brengen en te gebruiken om welzijn te cultiveren, om persoonlijke veranderingen waar te nemen en om het heelal en onze plaats erin op een compleet andere manier te zien.


Kabbalah wijsheid

Vier onderdelen van wijsheid worden in detail onderzocht tijdens de basiscursus en het volgende is een korte uitleg van die onderdelen, waaronder de boom des levens, oorzaak en gevolg, de rol van het Ego en het concept van Tikkun.   

Boom des levens: De oude wijzen van de Kabbalah leerden een systeem dat uit tien dimensies bestond – de zogenaamde “tien sefirot” of “boom des levens”. Deze ladder van evolutie kan men gebruiken om zich te verheffen tot hogere niveaus van het bewustzijn. De kabbalisten begonnen altijd met deze leer, omdat dit de oorzaak van de schepping verklaart – de Big Bang.

Het inzien van deze originele gedachte en de bedoeling van de schepping werd, en wordt nog steeds, de blauwdruk voor al het leven, terwijl we alle uitdagingen en keuzes, die we dagelijks tegenkomen, navigeren.

Oorzaak en gevolg: Om de tien sefirot praktischer te maken, leert Kabbalah dat er een oorzaak en gevolg is voor alles in het leven en dat een meer vervuld leven “geen toevalligheden meer” omvat.

Gedurende haar tien weken, wordt de basiscursus een ware ‘sportschool voor de ziel’. Leerlingen krijgen steun en aanmoediging om te beginnen met het nemen van verantwoordelijkheid voor hun handelen en experimenteren met het effect van het maken van meer bewuste keuzes. Op veelal dezelfde manier dat een fitness-programma kan leiden tot betere resultaten dan een willekeurige inspanning, geeft de cursus gelegenheid om kennis te maken met “De Proactieve Formule”.

Dit is een proces van vier stappen dat bewust wordt toegepast wanneer zich een moeilijke situatie of hindernis voordoet. Het dagelijks leven van de meeste mensen zorgt voor een rijk aanbod aan gelegenheden om de Proactieve Formule te gebruiken, zodat het snel een bewuste gewoonte kan worden met het onmiddellijke voordeel van het verlagen van stressniveau’s, het lont halen uit het kruitvat van explosieve uitdagingen en het transformeren van relaties met anderen. En door oefening, kan de meest ingrijpende uitwerking gevonden worden in het vermogen om de absolute orde waar te nemen in chaos, de wijsheid om een zegen te herkennen bij tegenspoed, de eerlijkheid tegenover jezelf om de oorzaak achter een ramp te vinden. Het omvat het bewustzijn van de godheid, het ontwerp en het doel van de vreugden van het leven en al haar hinderpalen.

In plaats van te twijfelen aan de rechtvaardigheid van het heelal en onze eigen toekomst te vrezen, beginnen leerlingen met de chaos uit hun leven te verwijderen en ze beginnen op te stijgen naar grotere niveau’s van spiritualiteit. De momenten van pijn verminderen en de ervaringen van perfectie, die sluimerend om ons heen lagen, nemen toe.

Het Ego: De volgende belangrijke les is een Kabbalistisch gebruik van de term ‘Ego’ en hoe de vele, ingewikkelde lagen van Ego, die zich in ieder van ons bevinden, een effect hebben op ons leven en welbevinden. Elke leerling heeft de gelegenheid om een begin te maken met het leren herkennen hoe zijn eigen Ego werkt. Praktische oefeningen beginnen met te benadrukken hoe we onszelf teleurstellen en wanneer we onszelf ondermijnen. Door het inzien van hoe elk woord, elke gedachte en elk handelen een positief of negatief zaad plant, gaat u aanvoelen wanneer uw Ego heerst, waarbij deze een negatief oorzaak en gevolg proces veroorzaakt en aantrekt.

Voor veel mensen, is de toenemende sturing door hun Ziel en de afnemende ruis van hun Ego een zeer krachtige ervaring. Dit wekt een positief oorzaak en gevolg proces op, en zelf-beperkend gedrag begint af te nemen.

Zodra u meer geoefend bent in het beheersen van de energie van uw Ziel en Ego, zult u beginnen op te merken dat wat onoverkomelijke problemen met werk, relaties en gezondheid leken dan beter beginnen te worden. Het idee hier is om aan uzelf te bewijzen hoe “Moeder Natuur” – uw levensomstandigheid – zal buigen rond de “menselijke natuur” – hoe u handelt en hoe u anderen behandelt. Dit kan een wonderbaarlijke waarneming zijn.

Tikkun: De vertaling van het Hebreeuwse woord “Tikkun” is “correctie” of “oplossing”. Het inzien en identificeren van de “Tikkun”‘ van elke Ziel is een ander krachtig begrip dat wordt geïntroduceerd in de basiscursus.

Het Kabbala Centrum in Londen werd gevraagd om de basiscursus aan ondernemers, ambtenaren, in het gevangenissysteem en aan schoolkinderen te doceren. Op het open huis van één school, welke de kinderen de gelegenheid geeft om hun nieuw verworven geestelijke levensvaardigheden te delen met andere kinderen, deelde een acht-jarige leerlinge haar inzicht met haar leraar.

De jonge leerlinge plaatste een tafel met een spiegel, een pen en een aantal stickers. Haar leraar vroeg wat ze aan het doen was. De leerlinge vroeg op haar beurt aan de leraar: “Vertel me wat u ziet dat er mis is in de wereld”. Toen de leraar “‘haat” zei, schreef de studente “haat” op een sticker en plakte het vast op het gezicht van de leraar. Toen de leraar “hebzucht” zei, schreef de leerlinge  “hebzucht” op een sticker, ‘en plakte het vast op het gezicht van de leraar. De leerlinge pakte de spiegel vervolgens op en begon langzaam de stickers van het gezicht van de leraar af te trekken en zei: “Ziet u, wanneer u haat van binnen uzelf verwijdert, dan verwijdert haat uit de wereld. En wanneer u hebzucht van binnen uzelf verwijdert, dan verwijdert u hebzucht uit de wereld”.

Wanneer de leerlingen in de Kabbalah basiscursus de hulpmiddelen en wijsheid beginnen te gebruiken, dan zullen zij een verandering ten goede zien in hun eigen denken en handelen en zullen zij vaak een verlangen ervaren om hun nieuw verworven niveau van vervulling te gebruiken om een positieve invloed op de wereld om hen heen te hebben.

Het enige wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze niet meer in het duister tasten over de betekenis van het leven.

 

Meer informatie

Het Kabbalah Centrum is een geregistreerde Britse  liefdadigheidsinstelling en voor een beperkte periode, is deelname aan de basiscursussen gratis. Het is open voor allen van 9:00 tot 22:00 uur op de meeste dagen en leraren, full-time vrijwilligers en mentors, in de vorm van ervaren studenten, zijn beschikbaar voor de begeleiding, stimulering en uitdaging van studenten. kabbalaheurope.com

 

source: http://cdn1.kabbalah.com/files/london_press/7.pdf